Solenergi – for fremtiden

”There’s one issue that will define the contours of this century more dramatically than any other, and that is the urgent threat of a changing climate” – Barack Obama, 2015

Slik formulerte den daværende presidenten i USA, Barack Obama, i 2015 hvordan klimautfordringene er den viktigste og mest avgjørende problemstillingen i vår tid. Hver dag blir kloden varmere, og hver dag slippes det ut mer CO2. Nå er vi kommet til et veiskille der alle er nødt til å ta stilling til hvordan vi kan gjøre fremtiden bærekraftig.

Spørsmålet er hvordan vi skal klare å bremse klimaendringene samtidig som vi fortsetter å leve normalt.
Hvorfor ikke utnytte de enorme mengdene gratis energi solen gir oss hver dag? Ved hjelp av solenergi kan bedriften eller husstanden din bidra til en bærekraftig global energiløsning.

Hva er solenergi/solcelleenergi?

Med montering av over en halv million paneler per dag på verdensbasis er solcelleenergi den energiressursen som øker raskest i verden. Solcelleenergi utnytter den praktisk talt uuttømmelige energien vi hele tiden får fra solen. Hver dag får kloden energi fra solen tilsvarende hele verdens samlede energiforbruk i 27 år.* Et solcelleanlegg omgjør en del av denne energien til ren strøm, som du kan bruke i boligen eller bedriften din.

Hva kan du gjøre med solcelleenergi?

Energien fra solceller gjøres om til vanlig strøm du kan bruke overalt hjemme eller i bedriften. Ved hjelp av solcellepaneler på taket, bakken eller fasaden forvandles sollys til CO2-nøytral strøm du bruker på vanlig måte.

Til forskjell fra for eksempel energien fra en varmepumpe eller solvarme er ikke solcelleenergi begrenset til oppvarming. Med et solcelleanlegg er du i sommerhalvåret stort sett selvforsynt med bærekraftig strøm produsert på din egen eiendom.

Solenergi i Norge

Solcelleenergi egner seg svært godt som energikilde i Norge. Når du installerer et solcelleanlegg i boligen eller bygningen, forbedres energi- og miljømerkingen – og dermed øker også eiendommens verdi. Dessuten blir strømregningen lavere, og både privatpersoner og bedrifter kan selge overskuddsstrømmen tilbake til kraftselskapet. Dermed deltar du i det grønne skiftet – ikke bare på nasjonalt plan, men også i resten av Europa.

Ettersom vi har så få soltimer, tenker enkelte kanskje at solcelleenergi ikke kan være lønnsomt i Norge. Sannheten er at solcellepanelene faktisk fungerer bedre ved de relativt lave temperaturene vi har. Et solcelleanlegg i Norge fungerer dermed like effektivt som et tilsvarende anlegg i for eksempel Tyskland.

Solcelleenergi – en lokal løsning på et globalt problem

Lokalt produsert solenergi er et opplagt bidrag til løsningen på de globale klimaproblemene. For hver kWh solcellestrøm som produseres og brukes i Norge, reduseres CO2-utslippene fra kraftverkene i Europa. Ettersom Norge inngår i det samme energisystemet som resten av landene i Europa, kan vi eksportere litt mer av vannkraften vår til resten av Europa for hver kWh solcellestrøm du forbruker. Med et solcelleanlegg bidrar du altså direkte til å redusere Europas samlede CO2-utslipp.

Tenk fremover – velg solenergi