Privat

Solceller – gunstig for miljøet og din egen økonomi.

Tenker du på hvordan du kan gjøre noe positivt for miljøet? Ønsker du å bidra aktivt til en bærekraftig fremtid? Da kan du installere et solcelleanlegg på taket ditt.

Solenergi er ikke forbeholdt bedrifter som kan installere anlegg i stor skala. Privatpersoner i Norge kan også dra nytte av solens praktisk talt uuttømmelige energi ved hjelp av et solcelleanlegg. Med et solcelleanlegg på taket produserer du hver dag din egen strøm uten CO2-utslipp ved hjelp av sollys. Varm opp boligen din, ta et varmt bad om morgenen og slå på TV-en med ren samvittighet. Med et solcelleanlegg er du stort sett selvforsynt med miljøvennlig energi i store deler av sommerhalvåret.

Visste du at du kan få dekket inntil 35 prosent av investeringen i solceller? Nederst på siden kan du lese mer om tilskuddsordningene for solceller.

Hvorfor bør jeg velge solceller?

Det er knyttet en rekke fordeler til solenergi, slik at dette sannsynligvis også er gunstig for deg. Her er noen eksempler:

 • Solenergi er en miljøvennlig energikilde, og strømmen produseres lokalt.
 • Med solceller unngår man strømtap under transport samt inngrep i naturen, som for eksempel store kraftlinjer.
 • Solceller fungerer godt i Norge – like godt som for eksempel i Tyskland.
 • Et solcelleanlegg reduserer husstandens CO2-utslipp med opptil flere tonn i året.
 • Med et solcelleanlegg forbedres energimerkingen til boligen din, og dermed også verdien.
 • Solcelleanlegg er en viktig faktor i byggenæringens mål om å produsere passiv- og plusshus.
 • Den forventede levetiden til et solcelleanlegg er over 30 år.
 • Et solcelleanlegg kan vanligvis monteres i løpet av en dag eller to.
 • Prisen på solceller har falt med 50 prosent de siste seks årene.
 • Du kan få tilskudd på inntil 28 750 kroner for solcelleanlegget.
 • Du kan selge overskuddsstrømmen tilbake til kraftselskapet.

Støtteordninger for solcelleanlegg

Hele landet

Gjennom Enova kan du motta tilskudd på inntil 28 750 kroner for solcelleanlegget.

Alle norske husstander kan søke om tilskudd til energitiltak i boligen. Tilskuddet er satt sammen slik:

Alle får et grunntilskudd på 10 000 kroner for å installere et solcelleanlegg. I tillegg får du 1250 kroner per kW installert effekt opptil 15 kW.* Det maksimale tilskuddsbeløpet er altså 28 750 kroner, og med et vanlig solcelleanlegg på 4 kW mottar du 15 000 kroner.

*Tilskuddet er begrenset til maksimalt 35 prosent av de samlede utgiftene for anlegget inkludert moms.