Bedrift

Investeringen i et solcelleanlegg gir åpenbare energifordeler for bedrifter. De fleste bedrifter i Norge har en stor, uutnyttet energiressurs: arealet på taket. Ved å installere et solcelleanlegg kan de utnytte denne ressursen og produsere ren strøm hver dag, noe som har positiv innvirkning på både miljøet, CO2-utslippene og strømregningen.

Ved å velge solceller sender man også et sterkt signal om samfunnsansvar og miljøbevissthet. Med et solcelleanlegg kan bedriften din føre an i klimakampen og bidra aktivt til å redusere den globale miljøpåvirkningen. I tillegg er investeringen i et solcelleanlegg ikke bare positivt for miljøet, men også svært lønnsomt. Et slikt anlegg bidrar aktivt til å redusere strømregningen i bedriften og tiltrekker også flere kunder og samarbeidspartnere.

Dermed er et solcelleanlegg ikke en vanlig investering, men representerer heller et aktivt valg om å bidra til en mer miljøvennlig fremtid – til glede for både bedriften og samfunnet.

Solenergi bidrar til å øke omsetningen og konkurranseevnen

Dere kan også ha glede av et solcelleanlegg i forbindelse med markedsføring og rekruttering av nye medarbeidere. Stadig flere nordmenn engasjerer seg direkte eller indirekte i klimaspørsmål. Derfor ønsker også flere å være en del av og samarbeide med bedrifter som prioriterer klimahensyn. Ved å installere et solcelleanlegg signaliserer bedriften din at dere bryr dere om miljøet og samfunnet. Dermed blir bedriften også mer attraktiv som arbeidsplass og samarbeidspartner.

Solcenneanlegg gir trippel bunnlinje

Et begrep som er godt innarbeidet i næringslivet, er «dobbel bunnlinje»: at bedrifter har et ansvar for samfunnet i tillegg til egen inntjening. Med den økte miljøbevisstheten de siste årene er enda et begrep innført: «tredobbel bunnlinje». Nå forventes det at bedrifter også fokuserer på miljøpåvirkning i tillegg til samfunnsansvar og den økonomiske bunnlinjen. Et solcelleanlegg installert på taket har en positiv effekt på alle disse tre bunnlinjene, og bedriften kan dra fordel av dette i både markedsføringen og rekrutteringen.